Pilot information og anflyvningsregler

Position:

55° 59' 25.75"N, 9° 16' 02.17"Ø

Elevation:

Ca. 200 ft AMSL

Radio:

122,375 MHz (unmaned)

Luftrum:



Nord for pladsen: Class G (op til FL 75) / Class C (fra FL 75 til FL 195).
Syd for pladsen: Class G (op til FL 45) / Class C (fra FL 45 til FL 195).

Luftrum:

Nord for pladsen: Class G (op til FL 75) / Class C (fra FL 75 til FL 195).
Syd for pladsen: Class G (op til FL 45) / Class C (fra FL 45 til FL 195).

PPR:

Ikke nødvendigt, men kontakt gerne på radio, grundet høj faldskærmsaktivitet.

PPR:

Ikke nødvendigt, men kontakt gerne på radio, grundet høj faldskærmsaktivitet.

Fuel:

Nej.

WC:

Ja, i Caféen beliggende på Flyvepladsen.

Afising:

Nej.

Gæstehangar

Nej.

Told

Nej, modtager kun fly fra Schengenlande.

Afgift:

DKK 100,- (50,- ved spisning) - gælder for både UL og GA-fly under 2000 kg. Årskort: 1.000,-

Afgift:

DKK 100,- (50,- ved spisning) - gælder for både UL og GA-fly under 2000 kg. Årskort: 1.000,-

Indbetaling:

9070 1630236912 eller via MobilePay til 625116

Flyv til Ejstrupholm Flyveplads

Landingsrunder skal følge den anbefalede landingsrunde i 1000 AGL uden om bebyggelse - som anført på kortet.

Grundet høj faldskærmsaktivitet i weekenderne, bedes al indflyvning til Ejstrupholm Flyveplads meldes rettidig på lokalfrekvensen.

Svæveflyvning bør under faldskærmsaktivitet holde en afstand på minimum 3 NM.

Undgå overflyvning af Ejstrupholmby og gårdene markeret med rødt.

Anflyvning til Ejstrupholm Flyveplads